ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ

 

ДО ХАРКІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 17
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
       1.      Загальні положення
               1.1.      Приймання дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області здійснюється на конкурсній основі.
               1.2.      У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
               1.3.      Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 
2.  Організація конкурсу
 
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше 1 квітня поточного навчального року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше 1 травня в приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області вивішується перелік питань співбесіди, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень – липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання(серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів) відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4.Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуваися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор школи або його заступник.
2.6. До участі у конкурсі допускаються діти (учні,вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім я директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, табеля успішності учня ( крім дітей, яківступають до 1-го класу).
Для участі в конкурсі дітей, які які вступають до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленоо зразка.
2.7. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших    документів, які підтверджують здібності учнів з англійської мови та відображають їх навчальні або творчі досягнення.
2.8. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
 
3.  Проведення конкурсу
3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області проводиться у такі терміни, визначені Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області повинна включати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення англійської мови.
                        Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих Центром практичної психології і соціальної роботи Київського района м. Харкова, та затверджує директор школи за погодженням з управлінням освіти Київської районної ради в м. Харкові.
                        Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більш ніж 30 хвилин.
3.4. Приймання учнів ( вихованців) до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
3.5. Результаи співбесіди оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.6. Результати співбесіди оголошуються в той самий після її проведення. Списки вступників вивішуються у приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області для загального ознайомлення.
3.7. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ - IVетапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук з англійської мови поточного року, які прийшли з інших шкіл, звільняються від співбесіди.
3.8. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області.
3.9. Діти (учні), які не з явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 
    4.  Порядок зарахування
 
4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням педагогічної комісії , вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. До розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається школою за погодженням з управлінням освіти Київської районної у місті Харкові ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1- го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти ( учні), які зараховані до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи. На звільнені місця   може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 
5. Контроль за проведенням конкурсу
 
5.1. Директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання.
5.2. Конроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області за його результатами покладається на управління освіти Київської районної в місті Харкові ради.
5.3. При порушенні Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області вимог даних Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти Київської районної у місті Харкові ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Київської районної у місті Харкові ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.
 

 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17
Харківської міської  ради Харківської  області
Copyright © 2009
 sch17@kharkivosvita.net.ua

 

Rated by MyTOP Погода в Харкові » Україна